Privacyverklaring

Hier vind je de privacyverklaring van Veggiehotspots.nl. Hierin wordt omschreven op welke wijze er met jouw persoonlijke gegevens wordt omgegaan die verzameld worden op deze website. Het doel is altijd om de persoonsgegevens van bezoekers te respecteren.

Verwerking persoonsgegevens
Op deze website worden persoonsgegevens op de volgende twee manier verzameld:

Reacties onder een artikel
Op de website www.veggieshotspots.nl bestaat de mogelijkheid om onder artikelen een reactie achter te laten. Mocht je dit doen dan wordt jouw naam en e-mailadres zichtbaar voor mij. Je hebt ook de mogelijkheid om jouw website te delen, deze informatie wordt dan openbaar op de website getoond en blijft online staan zolang het artikel online staat. Je e-mailadres wordt nooit gepubliceerd.

Google Analytics Plugin van MonsterInsights
Met de Google Analytics Plugin op WordPress wordt inzichtelijk gemaakt hoeveel mensen mijn website dagelijks bezoeken, waar ze vandaan komen, welke artikelen ze lezen en hoeveel tijd ze gemiddeld op mijn website doorbrengen. Deze gegevens zijn anoniem en zijn dus niet gebonden aan jouw persoonlijke gegevens. De reden dat dit verzameld wordt is om meer inzicht te krijgen in de prestatie van mijn website en te zorgen voor optimalisatie. Google Analytics verkrijgt deze data middels een IP-adres.

Opslag periode
Jouw gegevens worden voor langere tijd bewaard door Veggiehotspots.nl, maar nooit langer dan nodig is voor het uitvoeren van activiteiten. Reacties onder een artikel blijven online staan zolang het desbetreffende artikel online staat.

Rechten
Je hebt ten allen tijden het recht om jouw gegevens op te vragen, in te zien, te rectificeren of te laten verwijderen. Ook heb je altijd het recht om jouw toestemming voor het verzamelen van persoonsgegevens in te trekken of hierover een klacht in te dienen. Hiervoor kan je een verzoek doen via contact@veggiehotspots.nl.

Contactgegevens
Mocht je vragen en/of opmerkingen hebben dan kan dit het beste middels mail via contact@veggiehotspots.nl of door een reactie achter te laten op de website. Tevens kun je voor aanvullingen op deze privacyverklaring ook contact opnemen via contact@veggiehotspots.nl.